Časopis Naše řeč
en cz

Stadion

[Answers]

(pdf)

-

(K. V.) je slovo řecké. Tvar původní spadion (změněný asi vlivem příd. jména stadios, stojatý) souvisí s lat. slovem spatium. Znamenalo pak slovo stadion původně asi prostor, vzdálenost, pak určitou vzdálenost, délkovou míru (600 řeckých stop), potom závodní dráhu té délky a místo k závodění samo. Kmen slov spadion, spatium (spê[i]-) je týž jako v našem spětí, spěch, spěchati a p. Český název pro stadion je závodiště. Podle praxe dnes běžné má stadion 2. p. do stadionu; podle pravidel o skloňování jmen řeckých měl by býti 2. p. do stadia právě tak jako u jeho polatiněné formy stadium.

Naše řeč, volume 6 (1922), issue 7, p. 223

Previous Roupy

Next Svůj