Časopis Naše řeč
en cz

Volavník

[Short articles]

(pdf)

-

(k str. 56) Laskavostí red. Zálhotského sborníku se dovídáme, že v Podhradní Lhotě (okr. Bystřice pod Hostýnem) je trať Volavník (r. 1749 psáno Wollawnik, na Wollawniku). Podobné jméno trati je Vołavek u Koryčan (Bartoš, Dial. slovn. 487). Původ a původní význam těchto jmen je nejasný, jako bývá u místních jmen zpravidla. Mohla by býti příbuzná se jménem volavka, ale také s rodinou slovesa volati. Přímo pod Volavníkem je od r. 1660 lesní úřad, u něhož bývala výrovka; toto jméno by tedy mohlo pocházeti od čižby, jejíž podstatnou částí bývalo ‚volání‘ ptáků. Lidová etymologie z jména Volavník udělala Volovník, snad opravdu podle ‚volího oka‘ (t. blatouchu), jehož na Volavníku mnoho roste.

Naše řeč, volume 14 (1930), issue 5, p. 115

Previous Stany

Next Vrak