Časopis Naše řeč
en cz

Vrak

[Short articles]

(pdf)

-

(F. N.) není slovo české, nýbrž slovo teprve v 2. pol. minulého století přejaté z němčiny; posud ani u nás nezdomácnělo, žije jen v písem[116]nictví. Ani v horní němčině není das Wrack (trosky lodi) slovo domácí, jak vidíme již z počáteční skupiny wr-, přejato bylo do ní v 18. stol. z dolnoněm. wrak (angl. wreck). V stč. slovníku Klaretově (z doby Karlovy) je slovo vrak jako české jméno kamene, o kterém se věřilo, že v něm je voda, jež se z něho vypařuje, v kapkách vyvírá; podle toho uměle utvořeno slovo vrak (k slovesu vříti, stč. vřieti, jako je zrak k slovesu zříti, zřieti), jež se nikdy nestalo slovem opravdu živým (v. výklad B. Jedličky ve Sborn. filol. 1, 90 n.).

Naše řeč, volume 14 (1930), issue 5, pp. 115-116

Previous Volavník

Next Ždímati