Časopis Naše řeč
en cz

Polstrované židle

[Short articles]

(pdf)

-

V loňském ročníku jsme na str. 191 psali, jak některým našim novinářům a spisovatelům dnes již nestačí poctivé české slovo vycpaný, a jak podle vzoru něm. slova gepolstert českým čtenářům vykládají o vypolštářovaných sedadlech. Ale i to je p. feuilletonistovi Národní (!) politiky ještě příliš české, a proto napsal v příl. k č. 32. ze dne 2. února, jak »polstrované židle obklopily stůl«. Že tam do hovoru částí ženské a mužské toalety zasahují také holinky (srv. str. 19), přidáváme jen tak mimochodem.

Naše řeč, volume 14 (1930), issue 3, p. 68

Previous Naznak

Next Rýže