Časopis Naše řeč
en cz

Chodba

[Short articles]

(pdf)

-

12. ledna vytiskly Lid. nov. zprávu o trestech, jež stíhají pražské bary a jiné podobné místnosti za všelijaké živnostenské přestupky (r. 1929 bylo mimo výstrahy a jiné tresty pokut v celkové sumě 285.000 Kč). Nás zajímá zejména, že »magistrát byl nucen uzavřít tři takové podniky v chodbě«. Víme dobře, že slovo chodba pův. znamenalo ‚chůzi, chod‘, ale víme také, že se ustálilo časem ve významu kryté, táhlé místnosti, kterou se chodí. A zdá se nám, že jazyk olupuje také aspoň o veliký kus srozumitelnosti, kdo užívá jeho slov v jiném smyslu, než jaký se na nich ustálil snad za dobu několika století. A proč musil magistrát ty bary v chodu uzavřít, když by mu stačilo je zavřít, snad také leckdo neví; my víme, že móda žádá co možná se nespokojovati jedinou předložkou, objevuje-li se sloveso, třebas i s významem jiným, s předložkami dvěma (srv. 13, 238).

Naše řeč, volume 14 (1930), issue 2, p. 43

Previous Holínky

Next Koun