Časopis Naše řeč
en cz

Holínky

[Short articles]

(pdf)

-

Móda zakryla v letošní zimě dívčí lýtka vysokými botami (»kozačkami«) a s nimi se hned v novinách i v obchodech objevuje pravopisná chyba holinky, jako by to bylo slovo odvozené od nějaké holiny. Základ toho slova je však jm. holeň (stč. též holeno), znamenající část nohy od kolena k chodidlu (zvláště její přední stranu) a také její ochranný kryt (kožený nebo kovový); stč. tvar byl holénka, z něho zúžením é v í vzniklo [43]znění holínka. Obyčejná výslovnost je podnes holínka; někde se sice í před nk zkracuje, ale 2. p. mn. č. snad všude zní holínek.

Naše řeč, volume 14 (1930), issue 2, pp. 42-43

Previous Čór

Next Chodba