Časopis Naše řeč
en cz

Tohoročný

[Hovorna]

(pdf)

-

(F. M.) není výraz ustrojený nově, nýbrž je to asi slovakismus, zanesený na českou půdu. Tím ovšem nechceme vyvraceti domněnku, že vzorem toho slova bylo něm. diesjährig, neboť své germanismy má právě tak slovenština jako čeština.

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 4, s. 128

Předchozí Šestadvacet

Následující V Slaném