Časopis Naše řeč
en cz

Duffek

[Short articles]

(pdf)

-

Slyšeli jsme od osoby tohoto příjmení, že podle rodinné tradice vzniklo nesprávným čtením z příjm. Dušek, psaného starým způsobem Dussek s dvěma dlouhými švabachovými ss. Nemáme za nemožné, že tento původ má to příjmení u nás vůbec. Psali jsme již, jak se měnívá skutečná výslovnost u příjmení, v nichž se udržel starý pravopis déle než jinde (na příklad Kaucký = Koucký, Koutský; Bauše = Bouše, Bohuše 6, 27, 63; Girsík, Girsa = Jirsík, Jirsa 8, 24); příjm. Sirůček, Syrůček jsme se pokusili vykládati nesprávným čtením psaného Ssyrůček, Syrůček = Širůček (5, 144 pozn.); 6, 236 jsme ukázali, jak starý pravopis z místních jmen Břvany, Břve udělal Brzvany, Brzve; a jiné doklady divných změn zvláště v příjmeních jsme viděli 7, 295 n. Původu příjmení Duffek z pův. Dušek, Dussek by nasvědčovalo, že to je přes nečeské ff patrně jméno české (i na př. něm. spis. Rosen, pravým jménem Mikul. Duffek, jenž se narodil v Praze 1833, pocházel asi z rodiny pův. české), a také, že býval u nás zvyk, zdvojovati cizí f po způsobu německém [299]na začátku slova a mezi samohláskami, který se v příjmeních držívá podnes (psávalo se offiera = ofěra, Kron. tur. 1, 274 z r. 1594 píše o špičatém klobauku s mnohými ffaldy, z bílého ffilce udělaném, u nás i v Němcích jsou příjmení, jako Pfeiffer a j.). Byli bychom vděčni, kdyby nám někdo pověděl o stopách, jež by naši domněnku podporovaly; nevadilo by jí, že někteří Duffkové se začali psáti po novu s jediným f. Poučný by byl zejména nějaký doklad změny příjmení Dušek (Dussek) v Duffek (Dufek) ze starých matrik.

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 10, pp. 298-299

Previous Jiří Haller, Václav Ertl: Jinší, jinačí

Next Zbůhdarma, zbohadarma