Časopis Naše řeč
en cz

Kaucký

[Hovorna]

(pdf)

-

(F. K.) Časté toto příjmení (jež se v lidu ob. vyslovuje Koucký) je vl. Koutský (se starým pravopisem au m. ou, jako Bauše a j.); přívlastek »koutský« se přidával pův. jménu osoby pocházející z osady nebo z místa, kterému se říkalo kout, Kout, Kouty a pod. Zvukoslovné c m. ts svědčí, že se zapomněl původ tohoto jm.; pod. píšeme na př. ledečský okres, ale příjm. Ledecký. Stejně jako č. Koutský je tvořeno pol. Kątski, Kontski (p. kąt = č. kout).

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 1, s. 27

Předchozí Hodějovice

Následující Kramolna