Časopis Naše řeč
en cz

Trucbaba

[Answers]

(pdf)

-

(O. H.) název samoty s hospodou (u Humpolce), je patrně jméno osobní, asi jméno někdejšího vlastníka, přenesené, jak to bývá často, na stavení samo. Trucbaba je pak jméno vzniklé z posměšného přívlastku (ten člověk je) truc báby, jako se říká »to je truc žida« (= vyrovná se židovi, je nad žida) a p. — Také místní název »U Načeráku« je téhož původu; u Načeráků je usedlost Načerákova. Načerák je pak asi obměna stč. jména Načerat, jehož koncová slabika byla zaměněna obyčejnější koncovkou -ák. — Výklad jména Humpolec byl podán v NŘ. 2, 89.

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 8, p. 253

Previous Tož

Next Úbytné