Časopis Naše řeč
en cz

Úbytné

[Answers]

(pdf)

-

(NŘ. 3, 189) K tomuto slovu, které jsme navrhovali v náhradu za něm. Schwendung (stálý měsíční přídavek, kterého se dostává v bankách [254]pokladníkovi na úhradu schodků vznikajících bez jeho viny při přejímání nebo vydávání peněz), oznamuje nám p. zem. úč. rada K. Šváb, že na brněnském poštovním úřadě užívají v témž významu slova »ztratné«. Úbytné prý příliš zavání úbytěmi. Ovšem ani slovo ztratné nevystihuje správně podstatu toho, oč jde; jeho těsná spojitost se slovesem ztratiti mohla by nezasvěcence vésti k domněnce, že jde o náhradu za peníze, které pokladník ztratil. Je vidět, že se nová slova netvoří snadno a že je těžko utvořiti uměle výraz, proti němuž by se nemohla uvésti kopa námitek.

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 8, pp. 253-254

Previous Trucbaba

Next Voda Dolní Dobrá