Časopis Naše řeč
en cz

Tož

[Answers]

(pdf)

-

(A. R.) Kdo slyšel kdy mluviti Moravana, ví, že mor. tož znamená asi totéž, co č. ‚tedy, tak tedy, tak‘, na př. ‚jsi-li hotov, tož pojď‘ a p. Kdo se nutí psáti tož m. českého i moravského ‚a to‘ (na př. ve feuill. Nár. pol. 16. čna 1925: Zjevně viditelnou tu i snaha [Čech by řekl ‚viděti snahu‘] učiniti tyto sady i v zimě krásnými. Tož vysázením stromů a křovin stále zelených), zbytečně užívá moravismu a píše tak, že tomu nerozumí ani Čech ani Moravan.

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 8, p. 253

Previous Se mi zdá

Next Trucbaba