Časopis Naše řeč
en cz

Barák

[Hovorna]

(pdf)

-

(G. B.) Slovo barák pochází z románských jazyků (franc. baraque, vlaš. baracca »bouda, barák«) a přišlo k nám asi přes Německo, kde je doloženo od 17. stol.; naše nejstarší doklady jsou z Dobrovského a Sychry. Příjmení Barák bude proto asi spíše původu biblického (Barák byl pomocník Debořin, Soudc. 4n.); jména biblická, i starozákonní, bývala u nás dosti často křticími jmény a stávala se pak i příjmeními (David, Davídek, Absolon a j.)

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 3, s. 84

Předchozí Národní demokracie

Následující Bříště