Časopis Naše řeč
en cz

Národní demokracie

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Národní demokracie ze dne 29. prosince 1920 otiskla mezi Paběrky toto pokárání: »Pražská místní korespondence překládá svou češtinu pěkně z němčiny, když oznamuje, že útočník na prof. Morkovina » 26 let věku« místo je mu 26 let. Gebauerova a soudr. »Pravidla hleděti«(!) nejsou na světě proto, aby pražský korespondent byl ve svém jazyce slep jako macarát.« Hadr onuci tresce. Lokálkář Národní demokracie má sice dobrou snahu, ale poučení o té věci by Pražská místní korespondence v Gebauerových Pravidlech hledících k českému pravopisu a tvarosloví marně hledala. Patrně jich publikán v Národní demokracii nezná o nic lépe než hříšník v Pražské místní korespondenci.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 3, s. 84

Předchozí S. (= Emil Smetánka): Návštěvou u novin

Následující Barák