Časopis Naše řeč
en cz

»Jeden«

Gn.

[Drobnosti]

(pdf)

-

Onehdy čtli jsme větu: Wilson mluvil s jedním redaktorem jednoho anglického časopisu. Jedním a jednoho je tu zbytečné. Rovněž tak ve větě: X. byl jeden z nejvýtečnějších herců. A tak i jinde: vlivem němčiny tam, kde se v ní klade »Einer« nebo »man«, slovo »jeden« napořád zcela nečesky straší v obyčejné mluvě i v písmě. Na př.: To by »jeden« neřekl, místo: Nikdo, nebo člověk, nebo: Kdo by to řekl? »Jeden« by myslil,… místo: člověk by se domníval, zdálo by se. Čert by »jednoho« vzal, místo: Čert by člověka vzal. Za peníze »jeden« všecko dostane, místo: Člověk…, nebo: za peníze všecko se do stane atd.

Naše řeč, ročník 1 (1917), číslo 5, s. 153

Předchozí Gn.: »Přicházeti«

Následující W.: »K carově odstoupení«