Časopis Naše řeč
en cz

»Přicházeti«

Gn.

[Drobnosti]

(pdf)

-

Sloveso toto ve smyslu německého »vorkommen« oblíbili si zvláště naši přírodozpytci, píšíce, že ta neb ona rostlina tam neb onde »přichází«. Nepsali by za[153]jisté tak, kdyby uvažovali, že obyčejně přicházívá něco, co se může pohybovati, choditi. Slovo to lze velmi pěkně a rozmanitě nahrazovati vazbami jinými, na př.: Bylina ta a ta se vyskytuje, vyskýtá se, naskýtá se, roste (hojně nebo porůznu), pokrývá půdu, objevuje se, lze ji pozorovati nebo viděti atd. Tím sloh nabývá větší jadrnosti a pestrosti.

Naše řeč, ročník 1 (1917), číslo 5, s. 152-153

Předchozí J. K.: Olgin

Následující Gn.: »Jeden«