Časopis Naše řeč
en cz

»K carově odstoupení«

W.

[Drobnosti]

(pdf)

-

Tato chyba se poslední dobou neobyčejně šíří, zejména v tisku denním. Čtli jsme články »K Shakespearově jubileu«; divíme se »spisovatelově talentu«, a také ve škole slyšíme o vzpomínkách, které se připínají »ke Karlově mostu«. Jde tu o matení 3. pádu muž. a středního rodu přisvojovacích jmen přídavných bratrovu s 6. pádem bratrově a tedy o ochuzování deklinace. K matení tomu svádí snad snaha po rozmanitosti koncovek (ke Karlo mostu), více snad stejné tvary 3. a 6. pádu v jednot. čísle rodu ženského (k Vítkově hoře — na Vítkově hoře), a také asi stejné tvary týchž pádů u některých podstatných jmen mužských (k Písku — v Písku). Klamným přikloněním, k těmto dvojicím se snadno zastře povědomí o správném rozlišování pádových kategorií; a tím se děje, že takové chyby nalézáme, ovšem jen ojediněle, i u spisovatelů jinak jazykem přesných. Tak čteme ve stati Otakara Hostinského »O nynějším stavu a směru české hudby« (Květy 1880, 2. polol., str. 294): »Nevíme věru, čemu se máme více diviti, zdali Dvořákově vzácnému talentu nebo jeho plodnosti«… Pisatel zde při psaní příd. jména patrně myslil již na ženský rod »plodnosti«, a tak mu vyklouzla chyba. Ba i ve Sborníku filologickém, vydávaném III. třídou České Akademie (roč. II. 1911, str. 40), našli jsme nadpis článku: »Poměr Protichůdců k Máchově Máji«. Podobné omyly lze doložiti již ze starých památek. Tak Gebauer (Histor. mluv., Skloňování str. 264) cituje: »k Augustowie pozvání« z Kořečkova Nového Zákona (r. 1425), »Ježíš odpověděl otcovi dyewczynye« z evangeliáře Olomouckého (r. 1421) a »k držení Indynie« z bible Olomoucké (roku 1417). Ale takové případy jsou naprosto řídké, jsou to zřejmá nedopatření a nelze jimi obhájiti příkladů shora vytčených. Na ochranu před chybami tohoto rázu lze si pamatovati pomůcku: přídavné přisvojovací může míti koncovku -ově v 3. pádě jednotném jen tehdy, může-li ji míti také příslušné sousední jméno podstatné.

Naše řeč, ročník 1 (1917), číslo 5, s. 153

Předchozí Gn.: »Jeden«

Následující T.: Kterak skloňujeme slovo duch?