Časopis Naše řeč
en cz

Pořádek slov

[Hovorna]

(pdf)

-

»Ráno« vylovilo 26. 1. 1925 z Nár. l. tuto ‚stylovou perlu‘: »(U presidenta republiky) konala se večeře, které se zúčastnili všichni členové vlády, pokud nebyli nezbytně jinak zaneprázdněni se svými dámami.« Trochu nám tím pokazilo radost z priority, ale bylo by opravdu škoda, kdyby tato perla zapadla s číslem novin, které se mimo knihovny málokde schovávají. Pp. redaktoři Rána prý mluvívají s pp. redaktory Nár. l. Což kdyby je upozornili, že vůbec rádi — v tichém souhlase s redaktory jiných listů — hřešívají v svých větách proti přikázání »co Bůh spojil, člověk nerozlučuj?« V témže měsíci jsme si pro strýčka Příhodu z Nár. l. vypsali tyto doklady: Odsouzení komunisté podle zákona na ochranu republiky (več. 13. 1., m: kom. ods. p. z.); ještě příznivější názor separátnímu míru s Rakouskem měla monarchistická Belgie a Anglie (21. 1., m.: názor míru ještě příznivější nebo názor j. př. míru).

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 6, s. 191

Předchozí Pomalu

Následující Šíti, lítý, líto