Časopis Naše řeč
en cz

Latinský koutek

[Hovorna]

(pdf)

-

V Nár. l. jsme čtli 19. března 1925 článek o účasti Německa v jednání o zabezpečení míru, jenž končil větou, »že celá zajišťovací otázka v Evropě je zase ‚membra disjecta‘, věc rozházená, o níž se neví, v jakých formách se uskuteční«. Napsal p. Skn. Pořád se říká, že je klasická filologie věda ztrnulá, nepokračuje tak rychle, jako vědy jiné, a zde hned nový objev: membra = ‚věc‘ a slovo jedn. č. Ještě 18. bř. 1925 jsme myslili, že lat. membrum je ‚úd‘, membra, č. mn., ‚údy, části nějakého celku‘, a zatím!

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 6, s. 190

Předchozí Kolohnát

Následující Milý