Časopis Naše řeč
en cz

Stýniti

[Hovorna]

(pdf)

-

(9, 94) K výkladu o tomto slovese ještě dodáváme, že se sloveso téníti, týniti (= tenkým činiti) vyskytuje také v složenině přetýniti (= příliš tenkým učiniti, přejemniti), kterou zároveň s podst. jménem přetéňka, přetýňka (= příliš tenké místo v prameně u provazu) uvádí Kott (2, 986) z lidového usu moravského i českého (přetýnit pramen provazu, přen. řeč). Stará složenina je obténiti, doložená v musejním rukopise štěpařském (známém i čtenářům NŘ.) z r. 1447: vezmi rúbík dlúhý a obtenni (= obténi), aby sě mohl sehnúti (20), t. j. udělej jej tenkým kolem dokola.

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 5, s. 160

Předchozí Slza

Následující Václav Ertl: Kotčí vůz, kočí