dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Podlejší

[Hovorna]

(pdf)

-

(8, 245) S významem »sousední, vedlejší« se slova toho užívá podle zprávy p. říd. uč. v. v. F. K. Potěšila v Pardubicích. O něčem méně cenném, špatnějším (o obilí, mouce, šatech) z mluvy lidu valašského je zná p. Josef Seget, farář v Zubří u Rožnova. Také v Rožnově u Jaroměře, jak oznamuje p. vrch. insp. Frant. S. Jaroš, říkají »podlejší« ve významu ‚vedlejší‘ (podlejší Lhotský).

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 2, s. 63

Předchozí Pažit, pažiť

Následující Šiškov, Žiškov