dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Jednota Svatopluka Čecha

[Hovorna]

(pdf)

-

(V. N.) jest samostatný spolek, s nímž N. Ř. ani její redakce nemá nic společného; proto také za jazykové chyby, které jejímu novinovému ohlášení jazykové poradny vytýkáte, kářete nás neprávem.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 10, s. 309

Předchozí O úpravě slovenského pravopisu

Následující Koňak