Časopis Naše řeč
en cz

Dokumentace krajanské variety češtiny v Texasu: současný stav a výhled do budoucna

Lida Cope

[Články]

(pdf)

Taking stock and looking forward: documenting a diasporic variety of Czech in Texas

Texas Czech, a highly endangered diasporic variety of the Czech language, has roots in the dialects of Moravian and Bohemian immigrants from Austria and later Austria-Hungary who began arriving in Texas in the 1850s. “Taking stock”, the paper situates this variety’s development in the context of literature on language contact and borrowing, heritage languages, and community language endangerment and loss in order to examine its main contact features. “Looking forward”, the article (1) demonstrates the need for a corpus-based approach to this and other diasporic varieties of Czech to help us better understand the intersection of incomplete acquisition and attrition, typological characteristics of languages in contact, and internally vs. externally induced language change under different sociolinguistic constraints, and (2) references the Texas Czech Legacy Project, whose main objective is to build a searchable corpus of Texas Czech speech to serve the community and aid scholarly research on Czech varieties in the diaspora.

Key words: borrowing, community language shift, Czech, dialect, imposition, incomplete language acquisition, language attrition, language contact, language endangerment and loss, Texas Czech
Klíčová slova: čeština, dialekt, impozice, jazyková atrofie, jazykový kontakt, jazykový posun v komunitě, neúplné osvojení jazyka, ohrožení a ztráta jazyka, texaská čeština, výpůjčky

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Department of English, Thomas Harriot College of Arts and Sciences, East Carolina University
2207 Bate Building, 27858-4353 Greenville, NC, United States of America
copel@ecu.edu

Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 5

Předchozí Marek Nekula: Čeština ve světě: Slovo úvodem

Následující Sergej S. Skorvid: „Furt to jde, pořat, nekončivá se to…“ O vývojových inovacích v českých nářečních varietách v Rusku