Časopis Naše řeč
en cz

„Furt to jde, pořat, nekončivá se to…“ O vývojových inovacích v českých nářečních varietách v Rusku

Sergej S. Skorvid

[Články]

(pdf)

„It goes on all the time and does not stop…“ On the evolutionary innovations in Czech dialects in Russia

The aim of this paper is to introduce Czech immigrants’ dialects spoken in several villages in the Northern Caucasus and Western Siberia, compared to those still remaining in the Ukraine. All of the examined dialects appeared as a result of different waves of Czech rural migration at the end of the 1860s and at the start of the 20th century. Up to the present day they show surprisingly good preservation of their original dialectal systems, and at the same time they have been strongly
influenced by their language surroundings. In some aspects of their systems, however, certain innovations are observed. The author traces the specific development of the verb imperfectivation with the non-iterative suffix -va- (končívat) and of noun animacy (nominative and accusative plural ďedečki), typical of all these dialects. In addition, the regionally limited spread of the ending -oj in the locative singular of inanimate nouns (v Novoros’ijskoj) and of the idiolectal purpose
conjunction aďbi is taken into consideration. Despite the fact that we are dealing with disappearing dialects, those innovations give evidence of a relatively high linguistic creativity of their speakers, stabilized as varietal innovations.

Key words: Czech communities in Russia, dialectal conservatism and innovations, language contact, Northeastern and Southwestern Czech dialectal zones, rural migration
Klíčová slova: české komunity v Rusku, jazykový kontakt, konzervatismus a inovace v nářečích, severovýchodo- a jihozápadočeská nářeční skupina, zemědělská migrace

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra slavistiky a středoevropských studií
Ruská státní humanitní univerzita
Miusskaja ploščad', 6125993 Moskva, Ruská federace
slavcenteur@gmail.com

Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 5

Předchozí Lida Cope: Dokumentace krajanské variety češtiny v Texasu: současný stav a výhled do budoucna

Následující Monika Klučková: Epentetické vokály v češtině chorvatských Čechů