Časopis Naše řeč
en cz

Užití slovesného času ve vedlejších větách obsahových

Marta Koutová

[Články]

(pdf)

The use of the verbal tense in subordinate content clauses

The research into the use of verbal tenses in Czech subordinate clauses is based on the notions of relative and absolute tenses, and on the distinction between content and adjunct clauses. While the relative tense is expected to be expressed in content clauses and the absolute tense in adjunct clauses, there are some counterexamples to this generalization. Although it is typical for content clauses to rely on relative tenses, it appears that in some cases absolute tenses are applied in these subordinate clauses as well. I focused on this phenomenon in content clauses with imperfective verbs in the past tense expressing the present in the past. Based on the data from the Czech National Corpus, I found out that several interrelated factors play a key role in the use of the past tense expressing the present in the past in content clauses. These are discussed in detail in this paper.

Key words: absolute tense, relative tense, subordinate content clause
Klíčová slova: absolutní čas, relativní čas, vedlejší věta obsahová

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
koutova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 2

Předchozí Hana Mžourková: Dotazy na jazykové zdroje a nástroje v databázi jazykové poradny

Následující Iva Nebeská, Božana Niševa: Výbor z díla Ludmily Uhlířové: O pravidelném, mnohotvárném a inspirativním promýšlení jazyka