Časopis Naše řeč
en cz

Dotazy na jazykové zdroje a nástroje v databázi jazykové poradny

Hana Mžourková

[Články]

(pdf)

Enquiries about language resources and tools in the new database of the Language Consulting Centre

The Langue Consulting Centre (LCC) has been providing its regular services for more than eighty years. The LCC improves its activities in the area of language consultation by using new technologies. The most recent outcome of the LCC is The Linguistically Structured Database of Enquiries (LSDE). The LSDE enables searching through user enquiries and the LCC’s replies. This paper analyses users’ needs connected with language resources and tools, based on enquiries related to their use. First, we examine the need for language resources, including the question of which of them users actually (want to) use, and why, and what they expect of them. Second, we focus on the enquirers’ need to be able to use the appropriate language resources and tools properly, focusing on their interpretation of how the resources and tools are designed. Subsequently, the information about enquirers’ needs is used to formulate specific proposals for language education activities, belonging to the field of language cultivation as well as lexicography.

Key words: language consultation, language cultivation, language resources, language tools, language users’ needs
Klíčová slova: jazyková kultura, jazykové nástroje, jazykové poradenství, jazykové zdroje, potřeby uživatelů jazyka

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
mzourkova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 2

Předchozí Markéta Ceháková: Úzus a norma v redigovaných vs. neredigovaných textech: Na příkladu skloňování japonských jmen zakončených na -u

Následující Marta Koutová: Užití slovesného času ve vedlejších větách obsahových