Časopis Naše řeč
en cz

Výbor z díla Ludmily Uhlířové: O pravidelném, mnohotvárném a inspirativním promýšlení jazyka

Iva Nebeská, Božana Niševa

[Recenze a zprávy]

(pdf)

Selected works of Ludmila Uhlířová: On the regular, multifaceted and inspirational thinking about language

Recenze knihy Uhlířová, Ludmila (2020): O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci: Výbor z díla [editoři Martin Beneš a Ondřej Dufek]. Praha: Akropolis, 423 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Iva Nebeská
iva.nebeska@seznam.cz

Božana Niševa
Slovanský ústav AV ČR
Valentinská 91/1, 116 46 Praha 1
niseva@slu.cas.cz

Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 2

Předchozí Marta Koutová: Užití slovesného času ve vedlejších větách obsahových

Následující Jiří Pergler: K monografii o adnominálním genitivu v češtině