Časopis Naše řeč
en cz

Úzus a norma v redigovaných vs. neredigovaných textech: Na příkladu skloňování japonských jmen zakončených na -u

Markéta Ceháková

[Články]

(pdf)

Language use and norms in edited vs. unedited texts: The case of the inflection of Japanese names ending with -u

The inflection of Japanese names such as Masaharu or Čikamacu might prove difficult for some Czech speakers. Grammars of Czech state that Japanese masculine personal names ending with -u should belong to the “pán” declension paradigm and that the final -u should be preserved in all cases. Using the data from the corpus SYN v7 and a corpus of websites focusing on Japanese comics and cartoons, the presented paper draws a comparison between the usage represented by published written texts, and by texts unaffected by editorial adjustments and produced by speakers who are active users of the names in question. The data from SYN v7 shows a strong preference for preserving the final -u (in accordance with the codification), while the data from websites displays the opposite tendency.

Key words: codification, corpus, declension, Japanese names, linguistic norm, morphological adaptation, personal names, usage
Klíčová slova: japonská jména, jazyková norma, kodifikace, korpus, morfologická adaptace, osobní jména, skloňování, úzus

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
marcehakova@gmail.com

Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 2

Předchozí Z jazykové poradny

Následující Hana Mžourková: Dotazy na jazykové zdroje a nástroje v databázi jazykové poradny