Časopis Naše řeč
en cz

Metodologická výzva v rámci trendu digital humanities

Petr Pořízka

[Diskuse]

(pdf)

Methodological challenge in the digital humanities trend

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra bohemistiky FF UP
Křížkovského 10, 779 00 Olomouc
petr.porizka@upol.cz

Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 1

Předchozí Václav Lábus, Daniel Vrbík: Ke konceptu open science v projektu Živá jména

Následující Markéta Pytlíková, Alena M. Černá, Štěpán Šimek: Diachronní lingvistika a sdílení spolehlivých dat