Časopis Naše řeč
en cz

Ke konceptu open science v projektu Živá jména

Václav Lábus, Daniel Vrbík

[Diskuse]

(pdf)

On the concept of open science in the project Živá jména (Living Names)

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka a literatury
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL
Studentská 2, 461 17 Liberec
vaclav.labus@tul.cz

Katedra aplikované matematiky
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL
Univerzitní náměstí 1410/1, 461 17 Liberec
daniel.vrbik@tul.cz

Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 1

Předchozí Mojmír Dočekal: Lingvistika a otevřené zdrojové kódy

Následující Petr Pořízka: Metodologická výzva v rámci trendu digital humanities