Časopis Naše řeč
en cz

Diachronní lingvistika a sdílení spolehlivých dat

Markéta Pytlíková, Alena M. Černá, Štěpán Šimek

[Diskuse]

(pdf)

Diachronic linguistics and sharing of reliable data

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení vývoje jazyka
Valentinská 91/1, 116 46 Praha 1
pytlikova@ujc.cas.cz, alenacerna@ujc.cas.cz, simek@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 1

Předchozí Petr Pořízka: Metodologická výzva v rámci trendu digital humanities

Následující Veronika Kapišovská, Jan Křivan, Adam Pospíšil, Florian Siegl, Vít Ulman, Jonáš Vlasák, Veronika Zikmundová, Jan Židek: Zpřístupňujme svá data, ale především chraňme konzultanty: stanovisko Pražské deskriptivní lingvistiky