dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Tabákový

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. D.) znamená především to, co je z tabáku, na př. tabákové výrobky, tabákový list, zápach, kouř atd., dále, co se tabáku [254]nějak podobá, na př. tabáková barva (taková, jakou má tabák); přídavné jméno tabáční má, jako takováto příd. jména vůbec, širší rozsah a může znamenati i jiné vztahy k tabáku; tak je možno mluvitit o tabáčním monopolu (lépe než tabákovém), o tabáční trafice, tabáčních důchodech atp. Kdyby tedy šlo o to rozhodnouti se, je-li správnější výraz »tabáková prodejna« či »tabáční«, rozhodli bychom se spíše pro výraz druhý, ač nejsprávnější po našem soudě by bylo »prodejna tabáku« (srov. N. Ř. II, 97 a IV, 112). — Sloveso »oslepiti« má dosud význam obojí, i původní (fysický), někoho zbaviti zraku, i přenesený, na př. penězi někoho oslepiti. Rozdíl mezi »osleplý« a »oslepený« je ten, že slovem »osleplý« označujeme prostě toho, kdo pozbyl zraku, ať se to stalo jakkoli, při výraze »oslepený« máme však na mysli původce oslepení (třeba nejmenovaného), nazývajíce oslepeným toho, kdo od někoho (něčím působením, něčí vinou) byl zraku zbaven. Každý oslepený člověk je i osleplý, nikoli však naopak.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 8, s. 253-254

Předchozí Sokol

Následující Unum necessarium