Časopis Naše řeč
en cz

Sokol

[Hovorna]

(pdf)

-

(R. D.) Podle Pravidel českého pravopisu píšeme Sokol (spolek i člen Sokola), Tělocvičná jednota Sokol, Hlahol jihlavský, Spolek pro zakládání knihoven v městě Jihlavě a okolí, Sdružení moravských učitelů, vánoce, velikonoce, Čeští bratří, ulice: U kapucínů, U severozápadní dráhy (ulice severozápadní dráhy se snad nikde neříká). Jaké začáteční písmeno (zda velké či malé) je psáti v titulu časopisu 28. říjen anebo v názvu ulice 28. října, bylo by snad zbytečné vykládati.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 8, s. 253

Předchozí Prám

Následující Tabákový