Časopis Naše řeč
en cz

Otevřenost jako norma

Radek Čech

[Diskuse]

(pdf)

Openness as a norm

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka FF OU
Reální 5, 701 03 Ostrava
radek.cech@osu.cz

Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 1

Předchozí Jan Chromý, Václav Cvrček: Lingvistika jako otevřená a transparentní disciplína

Následující Silvie Cinková: Zpřístupňování dat z výzkumu s veřejnou podporou: ne zda, ale jak nejlépe!