Časopis Naše řeč
en cz

Z jazykové poradny

[Drobnosti]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

Dotaz
Zajímalo by nás, jak oslovovat ženy v lesnictví, resp. jaký ekvivalent užít k slovu lesník, kde vnímáme, že v oboru není zaužívaný vhodný ekvivalent. U slova hajný až takový problém necítíme, hajná se totiž běžně v oboru používá.

Odpověď
Pokud vykonává povolání lesníka žena, doporučujeme užívat přechýlenou podobu lesnice. Přechylovací přípona -ic/e (-nic/e) je značně produktivní, běžně se jí tvoří přechýlené podoby zejména od mužských podstatných jmen se zakončením -ík/ø (-ník/ø), např. závodník – závodnice, jeřábník – jeřábnice; číšník – číšnice; kominík – kominice; bojovník – bojovnice; atentátník – atentátnice; brigádník – brigádnice; divadelník – divadelnice; dvojník – dvojnice; kadeřník – kadeřnice; odborník – odbornice; sokolník – sokolnice; zákazník – zákaznice.
Výkladové slovníky češtiny sice přechýlenou podobu lesnice u hesla lesník neuvádějí, ale nejspíše jen proto, že povolání lesníka bylo dlouho spíše mužskou záležitostí. Ani skutečnost, že slovem lesnice se označuje i hudební nástroj (,větší zatočená lovecká trouba k troubení fanfárʻ), není na překážku. Slova se užívají v odlišném kontextu. Doklady z Českého národního korpusu ukazují, že přechýlená podoba lesnice se v úzu objevuje, byť zatím pouze ojediněle (např. Vystudovaná lesnice připravuje luxusní směsi čajů třeba pro špičkové hotely; Kayla Mackeyová, lesnice v parku Van Cortlandt v Bronxu). Je tedy jen otázkou času, kdy bude slovo lesnice stejně samozřejmé, jako je dnes např. označení hajná.

Naše řeč, ročník 103 (2020), číslo 5

Předchozí Barbora Martinkovičová: Kolikaletý je mezi dvouletým a tříletým?

Následující Martin Beneš, Ondřej Dufek, Martina Rybová, Michal Hořejší: Diskuse o otevřených datech: Úvodní slovo redakce