Časopis Naše řeč
en cz

Raný rozvoj jazyka a komunikace pohledem klinického logopeda

Lucie Nohová

[Recenze a zprávy]

(pdf)

Early development of language and communication from the perspective of speech and language therapist

Recenze knihy Červenková, Barbora (2019): Rozvoj komunikačních a jazykových schopností: U dětí od narození do tří let věku. Praha: Grada, 213 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav speciálněpedagogických studií PedF UP
Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc
lucie.vaclavikova03@upol.cz

Naše řeč, ročník 103 (2020), číslo 4

Předchozí Ľudmila Lacková: Slovenské podoby interakčnej štylistiky

Následující Klára Dvořáková: Zpráva o činnosti jazykové poradny v době nouzového stavu