dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Slovenské podoby interakčnej štylistiky

Ľudmila Lacková

[Recenze a zprávy]

(pdf)

Slovak forms of interactional stylistics

Recenze knihy Orgoňová, Oľga – Bohunická, Alena (2018): Interakčná štylistika. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 207 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra obecné lingvistiky FF UP
Křížkovského 14, 779 00 Olomouc
ludmila.lackova@upol.cz

Naše řeč, ročník 103 (2020), číslo 4

Předchozí Petr Mareš: Reprezentativní výbor z lingvistického díla Světly Čmejrkové

Následující Lucie Nohová: Raný rozvoj jazyka a komunikace pohledem klinického logopeda