Časopis Naše řeč
en cz

Z jazykové poradny

[Recenze a zprávy]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

Dotaz
Chtěla bych se zeptat, jak tvořit 2. pád lotyšských osobních jmen. Jedná se mi konkrétně o celé jméno a příjmení. V lotyšském jazyce končí všechna mužská jména v 1. pádě nejčastěji na koncovku -s, -š nebo -is. Tato koncovka se v lotyštině přidává i k zahraničním jménům, např. Johans Sebastiāns Bahs. Chtěla bych se tak zeptat, jestli když je to spíše jejich koncovka k 1. pádu, budu říkat v 1. pádě Pēteris Vasks a ve 2. pádě Pēterise Vaskse neb Pētera Vaska/se? Dále mě zajímají druhé pády u jmen Arvīds Vasks a Krišs Jankovsks.
K ženským jménům a příjmením se v 1. pádě tyto koncovky nepřidávají, jména končí na -a či -e. Můžete mi také poradit prosím se skloňováním následujících ženských jmen? Ludmila Vaska Buivida bude tedy v 2. pádě Ludmily Vasky Buivide? Ilze Urbane bude ve 2. pádě Ilze Urbane? A jak bude Ilona Meija?

Odpověď
Havránek a Jedlička v České mluvnici (1981) připouštějí obě možnosti, tedy jak připojování koncovek k celému základu v 1. pádě (Lācis – Lācise, Ignotas – Ignotase), tak k základu jména vzniklému odtržením koncovky lotyšského 1. pádu (tj. Lācis > Lāc- > bez Lāce, Ignotas > Ignot- > bez Ignota), tj. ke kmeni. My bychom se však spolu s Trostem (Naše řeč, 1955) a Petrem (Naše řeč, 1982) klonili pouze k prvnímu řešení. Trost totiž vznáší podstatný argument, že z tvarů českých nepřímých pádů nelze určit původní (lotyšskou) podobu rodného jména či příjmení. Dnešní uživatelé češtiny podle našich zkušeností často považují za žádoucí, aby z nepřímých pádů byl rozpoznatelný i 1. pád. Doporučili bychom proto skloňovat zmiňovaná příjmení takto: Pēterise Vaskse, Arvīdse Vaskse a Krišse Jankovskse.
Co se týče ženských příjmení, můžeme Vás odkázat na Internetovou jazykovou příručku, konkrétně na kapitolu Přechylování ženských příjmení pocházejících z jazyků, které mají vlastní přechylovací prostředky. Ta k lotyšskému mužskému příjmení Lauks připouští přechýlené podoby Lauksová i Lauka (příp. Lauková/Laukaová) či k příjmení Lācis přechýlené podoby Lācisová, Lāce (příp. Lāceová). Pokud zvolíte nepřechýlenou podobu, mohou se příjmení zakončená na -a skloňovat podle vzoru „žena“ (či „gejša“) nebo se mohou ponechat nesklonná, příjmení zakončená na -e mohou zůstat pouze nesklonná (rodná jména skloňujeme, pokud to lze). Uvedená jména by tak měla podobu 2. pádu: Ludmily Vasky Buividy / Ludmily Vaska Buivida; Ilze Urbane; Ilony Meiji / Ilony Meija.

Naše řeč, ročník 103 (2020), číslo 1-2

Předchozí Jiří Pergler: Výbor z díla Jarmily Panevové

Následující Pavel Machač, Magdalena Zíková: Distantní asimilace znělosti a signalizace hranice slov v češtině – případ pobočných slabik