Časopis Naše řeč
en cz

Výbor z díla Jarmily Panevové

Jiří Pergler

[Recenze a zprávy]

(pdf)

Selected writings of Jarmila Panevová

Recenze knihy Panevová, Jarmila (2019): Studie z české morfologie a syntaxe: Vybrané stati. Praha: Karolinum, 231 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Valentinská 91/1, 116 46 Praha 1
pergler@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 103 (2020), číslo 1-2

Předchozí Milada Hirschová: Neekvivalentnost „větných ekvivalentů“

Následující Z jazykové poradny