Časopis Naše řeč
en cz

Funkční generativní popis – rámec pro konzistentní popis gramatiky

Jarmila Panevová, Eva Hajičová, Václava Kettnerová, Veronika Kolářová, Markéta Lopatková, Marie Mikulová, Magda Ševčíková

[Články]

(pdf)

Functional Generative Description – a framework for an integrated description of grammar

In the present contribution, the main constitutive features of the Functional Generative Description as proposed by Petr Sgall and his collaborators are introduced together with a brief characterization of selected Czech grammatical phenomena within this framework. These phenomena include above all verbal and nominal valency and related issues and topic-focus articulation, esp. in relation to negation and presupposition. Criteria for the determination of valency members are proposed together with the changes in the valency structure connected with the application of different diatheses and alternations. The role of valency requirements in complex predicates is described and exemplified by means of derived structures. The other phenomenon investigated is connected with reflexive and reciprocal constructions. Furthermore, attention is devoted to the categorization of deletions and the related phenomenon of the general participant, and also to various comparative constructions that are described as constructions with surface deletions. The constructions introduced by the Czech preposition kromě ‘besides/instead of’ are used as an illustration of how their deep representation looks. The main tenets of FGD have been applied, verified and further refined in the Prague Dependency Treebank family and valency lexicons, which are briefly characterized here as well.

Key words: corpus annotation, deletion, Functional Generative Description, grammateme, subfunctor, topic-focus articulation, valency, valency lexicon
Klíčová slova: aktuální členění, anotace korpusu, elipsa, funkční generativní popis, gramatém, subfunktor, valence, valenční slovník

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK
Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1
{panevova, hajicova, kettnerova, kolarova, lopatkova, mikulova, sevcikova}@ufal.mff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 103 (2020), číslo 1-2

Předchozí Mirjam Fried, Karolína Lipská: Dvě relativizační strategie v češtině: konstrukčněgramatický přístup

Následující Tomáš Doischer: Využití Natural Semantic Metalanguage při popisu diskurzních částic: případová studie částice vždyť