Časopis Naše řeč
en cz

Úvodní slovo redakce

Martin Beneš, Ondřej Dufek, Martina Rybová, Michal Hořejší

[Sdělení redakce]

(pdf)

Editor's introduction

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
benes@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 103 (2020), číslo 1-2

Předchozí Z jazykové poradny

Následující Jan Chromý: Předmět gramatického výzkumu a jeho závislost na teoretickém rámci