Časopis Naše řeč
en cz

Proměny písně o sv. Vojtěchovi z hlediska pravopisného

Veronika Vytlačilová

[Články]

(pdf)

Changes in the song of St. Adalbert from an orthographic perspective

The paper analyses minuscule orthographic variants for marking phonemes /b/, /i/, /i:/, /l/, /s/ and /š/ in five versions of the song of St. Adalbert in the Czech printed hymn books from the 16th to the 18th century. The results indicate the dominant influence of the time period for marking the phonemes /b/and /i:/ and other influences for marking the phonemes /l/, /s/, /š/ and /i/. The paper reflects research by J. Porák and D. Timofeev and provides information about the future development of a general methodological system for orthography research concerning the Renaissance and Baroque periods.

Key words: Baroque period, historical development of orthography, hymnography, orthographic variants
Klič́ ová slova: barokni ́doba, historický vývoj pravopisu, hymnografie, ortografické varianty

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
vytlacilova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 102 (2019), číslo 5

Předchozí Z jazykové poradny

Následující Martin Adamec: K pojmu moderátor: lingvistické a mediálně-historické aspekty