Časopis Naše řeč
en cz

Gramatika a sémiotika podle S. K. Šaumjana

Martin Charvát

[Recenze a zprávy]

(pdf)

Grammar and semiotics according to S. K. Šaumjan

Recenze knihy Janečka, Martin (2017): S. K. Šaumjan: Sémiotické pojetí gramatiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 170 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra mediálních studií
Metropolitní univerzita v Praze
Dubečská 900/10, 100 00 Praha 10 – Strašnice
martin.charvat@mup.cz

Naše řeč, ročník 102 (2019), číslo 4

Předchozí Pavel Sojka: Tvaroslovná norma a kodifikační autorita

Následující Jana Čerminová: Jelínkovy memoáry