Časopis Naše řeč
en cz

Tvaroslovná norma a kodifikační autorita

Pavel Sojka

[Články]

(pdf)

The Standard Czech morphological norm and codification authority

Since the first edition of the Rules of Czech Orthography in 1902, this reference book has become the official source of both orthographic and morphological codification. However, there are many other widely acknowledged reference books that contradict the Rules in regard to some morphological points. This paper suggests that we should abandon the tradition of considering the Rules to be the cornerstone of Standard Czech morphology by replacing it with a more up-to-date and user-friendly book, namely the Academic Vade Mecum of the Czech Language published in 2014.

Key words: 3rd verb class, codification, school language education, standard language
Klíčová slova: 3. třída slovesná, kodifikace, spisovný jazyk, školní jazyková výchova

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka PedF UK
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
pavel.sojka@pedf.cuni.cz

Naše řeč, ročník 102 (2019), číslo 4

Předchozí Petr Strossa: Používáme k popisu české gramatiky dobře zvolený systém vzorových podstatných jmen?

Následující Martin Charvát: Gramatika a sémiotika podle S. K. Šaumjana

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1