Časopis Naše řeč
en cz

Složitý nadsouvětný celek v současné próze

Josef Štěpán

[Články]

(pdf)

The compound-complex super-clausal unit in contemporary prose

The compound-complex super-clausal unit is one that extends beyond the boundaries of grammar and moves toward text linguistics. The article begins by delimiting the basic concepts. It defines the concept of compound-complex super-clausal unit from its initial capital letter to its terminal punctuation. Such a whole has three or more clauses, at least one of which is not in a semantic-syntactic relationship. The asyndetic composite sentence and the asyndetic attachment of single-member verbless clauses are tanalysed. Then the concepts of semi-dependent clause, parenthesis and relational modality are delimited. The core of the article is a classification of semi-dependent and parenthetic clauses, the juxtaposition of declarative clauses and the juxtaposition of clauses of different relational modality in. compound-complex super-clausal units. This analysis is based on the material from contemporary Czech prose.

Key words: compound-complex super-clausal units, juxtaposition clauses, parenthetic clauses, relational modality, semi-subordinate clauses
Klíčová slova: juxtapozice vět, parentetická věta, polovedlejší věta, složitý nadsouvětný celek, vztahová modálnost

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Na Pláni 2861/13, 150 00 Praha 5
stepan.josef@centrum.cz

Naše řeč, ročník 102 (2019), číslo 4

Předchozí Z jazykové poradny

Následující Petr Strossa: Používáme k popisu české gramatiky dobře zvolený systém vzorových podstatných jmen?