Časopis Naše řeč
en cz

Metodologické problémy onomastické lexikografie na příkladu zpracování hydronymie povodí řeky Ostravice

Kristýna Kovářová

[Články]

(pdf)

Methodological problems in the onomastic lexicography: The case of the hydronymic description of the Ostravice river basin

The aim of this study is to describe the making of a hydronomastic lexicon. There are differences between ordinary lexicographic work and onomastics lexicography, the reason for these being the specificity of proper names, in this case hydronyms. In addition to the Hydronymia Slovaciae methodology project, which was written as an adaptation of the Hydronymia Europaea project, this study presents some methodological problems and their solutions. Every solution is illustrated with examples.

Key words: hydronomasticon, hydronomastics, lexicography, onomastics, place names
Klíčová slova: hydronomastika, hydronomastikon, lexikografie, onomastika, toponyma

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka FF OU
Reální 5, 701 03 Ostrava
kristyna.kovarova@osu.cz

Naše řeč, ročník 102 (2019), číslo 3

Předchozí Michaela Křivancová: Obraz světa ve frazeologii: K metodice analýzy a klasifikace frazeologických jednotek

Následující Václava Musilová, Veronika Nováková: Saturnin dvakrát jinak: Příspěvek k identifikaci autora