Časopis Naše řeč
en cz

Co přináší jednojazyčná lexikografie lexikografii překladové?

Marie Vachková

[Články]

(pdf)

How useful is monolingual lexicography for authors of bilingual dictionaries?

The paper is based on experience gained from working on a current project of the Large German-Czech Academic Dictionary. The author suggests briefly that bilingual lexicography cannot exist without monolingual dictionaries. The examples show that monolingual and translation dictionaries solve their processing problems in specific ways due both to the function of the emerging works and the theoretical assumptions tied to a linguistic, historical and cultural heritage of the respective country. Writing a German-Czech bilingual dictionary, the author often checks the Czech equivalents for their morphology, stylistics, semantics, and word-formation in monolingual dictionaries, and lacks greater reliability and completeness of data. This paper claims that new monolingual works should be based on thorough knowledge of the needs of not only ordinary users, but also professional ones. The reflection of the uniqueness of single and bilingual works could benefit lexicographers from both mentioned areas, in other words, seeing data in monolingual dictionaries through the eyes of a bilingual lexicographer could prove inspiring and useful.

Key words: bilingual lexicography, equivalence, information offer, Large German-Czech Academic Dictionary, monolingual lexicography, morphology, semantics, stylistics, word-formation
Klíčová slova: dvoujazyčná lexikografie, ekvivalence, informační nabídka, jednojazyčná lexikografie, morfologie, sémantika, slovotvorba, stylistika, Velký německo-český akademický slovník

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav germánských studií FF UK
náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
marie.vachkova@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 102 (2019), číslo 1-2

Předchozí Miloslava Vajdlová: Klady a zápory elektronického zpracování a zveřejnění slovníku (na příkladu Elektronického slovníku staré češtiny)

Následující Žaneta Dvořáková: Propria v moderních výkladových slovnících češtiny