Časopis Naše řeč
en cz

Klady a zápory elektronického zpracování a zveřejnění slovníku (na příkladu Elektronického slovníku staré češtiny)

Miloslava Vajdlová

[Články]

(pdf)

Benefits and drawbacks of digital processing and publishing of electronic dictionaries (on the example of the Electronic Dictionary of Old Czech)

The article discusses the benefits and drawbacks of digital processing and publishing of electronic dictionaries; the author takes into account her own experience with the creation of the Electronic Dictionary of Old Czech. Users appreciate accessibility of the electronic (i.e. web) dictionary in terms of time, space and cost, and authors welcome the increasing number of users. On the other hand, one drawback is that electronic documents have thus far been not officially counted as publications in the Czech national research evaluation system (the new evaluation methodology beginning in 2017 is still unclear on this issue), resulting in even lower prestige of “e-lexicographers” compared to that of authors of traditionally published, printed and reviewed works.

Key words: diachronic dictionary, diachronic lexicography, digital output, Electronic Dictionary of Old Czech, electronic document
Klíčová slova: digitální výstup, elektronický dokument, Elektronický slovník staré češtiny, historická lexikografie, historický slovník

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Valentinská 91/1, 116 46 Praha 1
vajdlova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 102 (2019), číslo 1-2

Předchozí Irena Fuková, Petr Nejedlý, Štěpán Šimek: K připravovanému Slovníku raněnovověké češtiny

Následující Marie Vachková: Co přináší jednojazyčná lexikografie lexikografii překladové?