Časopis Naše řeč
en cz

Rok 1918 v průmětu rozvoje českého odborného názvosloví

Martina Šmejkalová

[Články]

(pdf)

The year 1918 as reflected in the development of Czech terminology

The objective of this article is to generally map the development of selected terminological nomenclatures with emphasis on the changes after 1918. We will outline the historical background on which the terminological work after 1918 was built, and illustrate the main terminological systems which were developed or stabilized after 1918. We will concentrate on the newly developing electro-technical, automobile, aircraft terminology and similar industries.

Key words: 1918, 19th century, development, linguistic purism, norm, scientific terminology
Klíčová slova: 1918, 19. století, jazykový purismus, norma, vědecká terminologie, vývoj

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka PedF UK
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
martina.smejkalova@pedf.cuni.cz

Naše řeč, ročník 101 (2018), číslo 5

Předchozí Tomáš Duběda: Fonologická adaptace anglicismů v kvantitativním pohledu

Následující Ondřej Bláha: Slovotvorné afixy v současné češtině