Časopis Naše řeč
en cz

K výslovnosti th ve slově smoothie

Lucie Jílková

[Drobnosti]

(pdf)

On the Pronunciation of th in the Word Smoothie

The article deals with the pronuntiation of the word smoothie in contemporary Czech.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
jilkova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 101 (2018), číslo 2

Předchozí Karel Kučera: Závěrečný díl Slovníku české frazeologie a idiomatiky

Následující Michaela Janů: Vošťurák